Regulamin

I. Cel Imprezy

 1. Ukazanie walorów południowej Wielkopolski.
 2. Popularyzacja imprez na orientację jako doskonałej formy niekonwencjonalnego wypoczynku.
 3. Praktyczne ćwiczenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą
  i kompasem.

II. Organizacja

Organizatorem imprez  jest Drużyna KAMIKADZE w składzie:

    Marek Zaremba- Sędzia Główny

tel. 606 961 659

    Grzegorz Kupczak- Budowniczy Tras

tel. 792 655 057,

      Radosław Ertel

 

III. Współpraca

 1. Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji- Puchar KAMIKADZE (współorganizator)
 2. ……..

IV. Pucharu KAMIKADZE składa się z rajdu:

 1. KAMIKADZE –Ostatnia Misja

V. Forma i Kategorie

 1. Imprezy na orientację mają charakter sportowo-turystyczny, z wyznaczonymi punktami kontrolnymi.
 2. Punkty kontrolne lokalizowane są w technice:
  • lampionów,
  • stałych punktów terenowych np. infrastruktura, zabytki
  • zadań turystycznych.

VI. Sędziowanie, Punktacja

VII.Nagrody

 1. Dla zawodników sklasyfikowanych na pozycji 1-3 w klasyfikacji generalnej Pucharu KAMIKADZE przewidziano puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe:
  1. I miejsce- dowolne buty buty inov-8 o wartości 500zł
  2. II miejsce-  dowolne buty buty inov-8 o wartości 500zł
  3. III miejsce-  dowolne buty buty inov-8 o wartości 500zł
 2. Pamiątkowy dyplom dla zawodników sklasyfikowanych poza podium zostanie wydawany na życzenie uczestnika.

VIII. UWAGI

 1. Na trasach zawodów obowiązuje zakaz posiadania telefonów typu smartfon.
 2. Na trasach zawodów obowiązuje zakaz posiadania  wszelkich urządzeń obsługujących jakiekolwiek mapy np. nawigacja samochodowa czy turystyczna itp.
 3. Na trasach zawodów dopuszcza się posiadanie telefonów typu smartfon jednak musi być on wyłączony. Zapis ten podyktowany jest chęcią zapewnienia zdrowej rywalizacji w trakcie zawodów z cyklu KAMIKADZE.
 4. Złamanie postanowienia z powyższego podpunktu skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją zawodnika z wszystkich zawodów rozgrywanych w ramach Pucharu.
 5. Dopuszcza się stosowanie zegarków biegowych wyposażonych w moduł GPS.

IX. Zgłoszenia

 1. Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który ukaże na stronie internetowej w zakładce z odpowiednimi zawodami.
 2. Zgłoszenie będzie ważne w momencie wpłynięcia opłaty startowej na konto organizatora. Po potwierdzeniu wpłynięcia opłaty startowej na konto organizatora uczestnik zostaje wpisany na listę startową.
 3. Dopuszczalne jest uczestnictwo zgłoszone po ww. terminie, jednak wiąże się to
  z ryzykiem braku pełnych świadczeń, a w skrajnym przypadku przesunięciem na inną kategorię lub wyczerpaniem miejsc.

X. Opłata Startowa

 1. Informacja dotycząca opłaty startowej ukaże się w Komunikacie Technicznym konkretnych zawodów.

XI. Postanowienia Końcowe

 1. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność wypełniając odpowiednie oświadczenie w biurze zawodów.
 2. Uczestnicy niepełnoletni mogą startować w imprezie tylko pod opieką osób pełnoletnich lub za pisemną zgodą rodziców / opiekunów prawnych.
 3. W biurze zawodów podczas zapisów w przypadku ewentualnych niejasności wymagane będą od uczestników dowody wpłaty opłaty startowej.
 4. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 5. Uczestnik, który nie zgłosił się na starcie traci prawo do opłaty startowej i świadczeń.
 6. Za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
 7. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
 8. Organizator zastrzega prawo odwołania kategorii, na które nie wpłyną zgłoszenia
  w odpowiednim terminie.
 9. Ostateczna interpretacja komunikatu startowego oraz regulaminu należy do organizatora.

 

Szczegolowy rozklad punktów naliczanych do Pucharu KAMIKADZE
Szczegolowy rozklad punktów naliczanych do Pucharu KAMIKADZE