Regulamin

KAMIKADZE Mocne Uderzenie 30.06.2018r.

 1. Termin i miejsce Rajdu

Zawody odbędą się 30 czerwca 2018 r.

Baza rajdu zlokalizowana w Donaborowie/k. Kępna

Mapa z precyzyjną lokalizacją Bazy znajduje się w Komunikacie Technicznym.

 1. Kategorie startowe
 • Trasa Łatwa (limit 4h + 2h spóźnienia) – 10km trasa przeznaczona jest dla początkujących nawigatorów, jednak nie wykładamy punktów kontrolnych na tacy. Mimo krótkiego dystansu zawodnicy będą mogli zobaczyć kilka ciekawych miejsc pogranicza Wielkopolski.
 • Trasa Średnio zaawansowana (limit 7h + 2h spóźnienia) – 25km – trasa ciekawa, dość wymagająca, bo i dystans spory. Zawodnicy startujący w tej kategorii zmierzą się z niektórymi elementami z trasy Mistrzowskiej.
 • Trasa Mistrzowska – 50km (limit 12h + 3h spóźnienia) – trasa dla prawdziwych specjalistów. Tylko dla orłów. Postaramy się was czymś zaskoczyć.Zawodnicy startujący na poszczególnych trasach zostaną sklasyfikowani odpowiednio w kategorii KOBIET oraz MĘŻCZYZN.

 

Niezależnie od powyższego podziału, najlepszy zawodnik z każdej trasy, otrzyma PUCHAR KAMIKADZE.

Informujemy, że na trasie 10 km zostanie utworzona dodatkowa kategoria –
„Drużyna harcerska”. Warunkiem startu w tej kategorii jest utworzenie zespołu składającego się z minimum 3 osób posiadających ważną legitymację harcerską lub potwierdzenie z hufca.

 1. Zgłoszenia oraz Opłata Startowa
 • Zapisy na Rajd będą przyjmowane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego w zakładce „Zgłoszenia”.
 • Zgłoszenie będzie ważne w momencie wpłynięcia opłaty startowej na konto organizatora.
 • Istnieje możliwość zgłoszenia w Bazie Rajdu jednak wiąże się to z brakiem pełnych świadczeń.
 • Zachęcamy do zgłaszania się w pierwszym terminie (4 czerwca), ponieważ wykonanie unikalnego medalu wiąże się z miesięcznym okresem produkcji. Zgłoszeni po tym terminie otrzymają go w późniejszym czasie!!!
Wysokość Opłaty Startowej
Płatne do
4 czerwca
Płatne do
21 czerwca
Płatne po 21 czerwca
i w Bazie Rajdu
Trasa 10 km 30zł 40 zł 50 zł
Trasa 25 km 40 zł 50 zł 60 zł
Trasa 50 km 50 zł 60 zł 80 zł

 

Dane do Przelewu:

Grzegorz Kupczak

Mroczeń 88, 63-604 Baranów

Nr rachunku: 98 1090 1144 0000 0001 1259 1686

 

Uwaga!!! W tytule przelewu należy podać nazwę rajdu, imię i nazwisko oraz rodzaj trasy.
Np.:Mocne Uderzenie, Marek Nowak, trasa 25 km.

 1. Świadczenia
  • Komplet zabezpieczonych, kolorowych map,
  • Ciepły posiłek po zakończeniu zawodów,
  • Nocleg w warunkach turystycznych,
  • Pamiątkowy medal za uczestnictwo,
  • Udział w kultowej biesiadzie.

UWAGA!
Osoby zgłaszające się w Bazie Rajdu oraz te które nie opłaciły opłaty startowej
do 21 czerwca otrzymują na starcie mapę czarno-białą.

UWAGA!
W przypadku późnego dokonania opłaty startowej na konto, w Bazie Rajdu wymagane będzie okazanie dowodu wpłaty.

 1. Nagrody
  • Dla zawodników sklasyfikowanych na pozycji 1-3: okazałe puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wartość nagród rzeczowych uzależniona od napływu sponsorów.
  • Pamiątkowy dyplom dla zawodników sklasyfikowanych poza podium zostanie wydawany na życzenie uczestnika.
  • Każdy zawodnik, który zgłosi się do 4 czerwca otrzyma niepowtarzalny medal.
  • Po uroczystej dekoracji zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody(lub nie…).

 

 1. Wymagania sprzętowe 
  • trwały środek do pisania,
  • podstawowe leki i środki opatrunkowe,
  • odpowiednie oświetlenie (latarka, czołówka),
  • kompas,
  • telefon komórkowy naładowany, z aktywną kartą SIM
  • obuwie zamienne w bazie imprezy (wymóg ten będzie bezwzględnie przestrzegany!!!),
  • śpiwór, materac lub karimata (dla korzystających z noclegu w bazie).

 

 1. Sędziowanie i punktacja
  • Podstawą sklasyfikowania zawodnika jest znalezienie co najmniej 3 punktów kontrolnych i powrót na metę w regulaminowym limicie czasu.
  • Klasyfikacja zawodników prowadzona jest na podstawie uzyskanych punktów karnych.
  • Za popełnione błędy na trasie, zawodnikom będą naliczane punkty karne (zgodnie z tabelą nr 1).
  • Dopuszcza się start w drużynach.
  • W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów pod uwagę brany będzie czas pokonania trasy.

 

Tabela 1.  Zasady naliczania punktów karnych

Brak potwierdzonego punktu kontrolnego – 90 pkt.
Potwierdzenie punktu stowarzyszonego – 25 pkt.
Każda korekta na karcie startowej – 10 pkt.
Każda minuta na trasie poza podstawowym limitem. – 1 pkt.
Zapis na karcie startowej „Brak Punktu Kontrolnego” w przypadku gdy ten Punkt Kontrolny istnieje. -115 pkt.
Niewykonanie zadania specjalnego 0 pkt.

 

 1. Harmonogram imprezy

Harmonogram Imprezy znajduje się w Komunikacie Technicznym.

 

 1. UWAGI
 • Limity czasowe będą BEZWZLĘDNIE !!! przestrzegane.
 • Ostateczna interpretacja Regulaminu oraz Komunikatu Technicznego należy do Organizatorów.
 • Rajd odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
 • Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność wypełniając odpowiednie oświadczenie w biurze zawodów.
 • Uczestnicy niepełnoletni poniżej 15 roku życia mogą startować w imprezie tylko pod opieką osób pełnoletnich.
 • Uczestnicy niepełnoletni od 15-18  roku życia mogą startować za pisemną zgodą rodziców / opiekunów prawnych.
 • Na trasach zawodów obowiązuje zakaz używania  wszelkich urządzeń obsługujących jakiekolwiek mapy np. nawigacja samochodowa czy turystyczna itp
 • Na trasach zawodów dopuszcza się posiadanie telefonów typu smartfon jednak musi być on wyłączony. Zapis ten podyktowany jest chęcią zapewnienia zdrowej rywalizacji w trakcie zawodów z cyklu KAMIKADZE
 • Złamanie postanowienia z powyższego podpunktu skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją zawodnika.

Rajd KAMIKADZE „Mocne Uderzenie” zaliczany jest do  klasyfikacji Ligi PRO.