Regulamin

Zimowe Manewry KAMIKADZE 3.02.2018

1.  Organizator

 • Drużyna KAMIKADZE

2. Termin i miejsce Rajdu

Zawody odbędą się 3 lutego 2018 r.

Baza Rajdu zlokalizowana będzie na południowych rubieżach Wielkopolski. Dokładna lokalizacja zawodów zostanie podana w połowie stycznia 2018.)

3. Kategorie startowe

 • Trasa Łatwa (limit  3h + 2h spóźnienia) – 7km – Zapraszamy wszystkich chętnych, a w szczególności zespoły rodzinne na przeżycie ciekawej przygody. Trasa przeznaczona dla osób, którzy po raz pierwszy odważą się poczuć smak nawigacji w terenie.
 • Trasa Niełatwa (limit 5h + 2h spóźnienia) –  15km trasa przeznaczona jest dla początkujących nawigatorów, jednak nie wykładamy punktów kontrolnych na tacy. Mimo krótkiego dystansu zawodnicy będą mogli zobaczyć kilka najpiękniejszych miejsc południowej Wielkopolski.
 • Trasa Zdecydowanie Niełatwa (limit 8h + 2h spóźnienia) – 30km – trasa ciekawa, dość wymagająca, bo i dystans spory. Zawodnicy startujący w tej kategorii zmierzą się z niektórymi elementami z trasy Mistrzowskiej.

 

Zawodnicy startujący na poszczególnych trasach zostaną sklasyfikowani odpowiednio w kategorii KOBIET oraz MĘŻCZYZN. 
Niezależnie od powyższego podziału, najlepszy zawodnik z każdej trasy, otrzyma trofeum Zwycięzcy Zimowych Manewrów Kamikadze.

Informujemy, że na trasie 15 km zostanie utworzona dodatkowa kategoria –
„Drużyna harcerska”. Warunkiem startu w tej kategorii jest utworzenie zespołu składającego się z minimum 3 osób posiadających ważną legitymację harcerską lub potwierdzenie z hufca.

4. Zgłoszenia oraz Opłata Startowa

 • Zapisy na Rajd będą przyjmowane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego w zakładce „Zgłoszenia”.
 • Zgłoszenie będzie ważne w momencie wpłynięcia opłaty startowej na konto organizatora.
 • Istnieje możliwość zgłoszenia w Bazie Rajdu jednak wiąże się to z brakiem pełnych świadczeń.
Wysokość Opłaty Startowej
Płatne do
31 grudnia 2017
Płatne po
1 stycznia 2018
Płatne po 26 stycznia
i w Bazie Rajdu
Trasa 7 km 10 zł  15 zł  20 zł
Trasa 13 km  20 zł 25 zł 30 zł
Trasa 25 km 30 zł 35 zł  40 zł

 

Dane do Przelewu:

Grzegorz Kupczak

Mroczeń 88, 63-604 Baranów

Nr rachunku: 98 1090 1144 0000 0001 1259 1686

 

Uwaga!!! W tytule przelewu należy podać nazwę rajdu, imię i nazwisko oraz rodzaj trasy.
Np.: Zimowe Manewry Kamikadze, Marek Nowak, trasa 25 km.

5. Świadczenia

 • Komplet zabezpieczonych, kolorowych map,
 • Ciepły posiłek po zakończeniu zawodów,
 • Nocleg w warunkach turystycznych,
 • Pamiątkowy medal za uczestnictwo,

UWAGA!
W przypadku późnego dokonania opłaty startowej na konto, w Bazie Rajdu wymagane będzie okazanie dowodu wpłaty.

6. Nagrody

 • Dla zawodników sklasyfikowanych na pozycji 1-3: okazałe puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wartość nagród rzeczowych uzależniona od napływu sponsorów.
 • Pamiątkowy dyplom dla zawodników sklasyfikowanych poza podium zostanie wydawany na życzenie uczestnika.
 • Każdy zawodnik, który weźmie udział w zawodach otrzyma niepowtarzalny medal.
 • Po uroczystej dekoracji zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody dla osób sklasyfikowanych i obecnych na dekoracji.

 7. Wymagania sprzętowe 

 • trwały środek do pisania,
 • podstawowe leki i środki opatrunkowe,
 • odpowiednie oświetlenie (latarka, czołówka),
 • kompas,
 • telefon komórkowy naładowany, z aktywną kartą SIM
 • śpiwór, materac lub karimata (dla korzystających z noclegu w bazie).

8. Sędziowanie i punktacja

 • Podstawą sklasyfikowania zawodnika jest znalezienie co najmniej 3 punktów kontrolnych i powrót na metę w regulaminowym limicie czasu.
 • Klasyfikacja zawodników prowadzona jest na podstawie uzyskanych punktów karnych.
 • Za popełnione błędy na trasie, zawodnikom będą naliczane punkty karne (zgodnie z tabelą nr 1).
 • Dopuszcza się start w drużynach.
 • W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów pod uwagę brany będzie czas pokonania trasy.

 

Tabela 1.  Zasady naliczania punktów karnych

Brak potwierdzonego punktu kontrolnego – 90 pkt.
Potwierdzenie punktu stowarzyszonego – 25 pkt.
Każda korekta na karcie startowej – 10 pkt.
Każda minuta na trasie poza podstawowym limitem. – 1 pkt.
Zapis na karcie startowej „Brak Punktu Kontrolnego” w przypadku gdy ten Punkt Kontrolny istnieje. -115 pkt.
Niewykonanie zadania specjalnego 0 pkt.

 9. Harmonogram imprezy

Harmonogram Imprezy ukaże się w Komunikacie Technicznym niebawem…

10. UWAGI

 • Limity czasowe będą BEZWZLĘDNIE !!! przestrzegane.
 • Ostateczna interpretacja Regulaminu oraz Komunikatu Technicznego należy do Organizatorów.
 • Rajd odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
 • Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność wypełniając odpowiednie oświadczenie w biurze zawodów.
 • Uczestnicy niepełnoletni poniżej 15 roku życia mogą startować w imprezie tylko pod opieką osób pełnoletnich.
 • Uczestnicy niepełnoletni od 15-18  roku życia mogą startować za pisemną zgodą rodziców / opiekunów prawnych.
 • Na trasach zawodów obowiązuje zakaz używania  wszelkich urządzeń obsługujących jakiekolwiek mapy np. nawigacja samochodowa czy turystyczna itp
 • Na trasach zawodów dopuszcza się posiadanie telefonów typu smartfon jednak musi być on wyłączony. Zapis ten podyktowany jest chęcią zapewnienia zdrowej rywalizacji w trakcie zawodów z cyklu KAMIKADZE
 • Złamanie postanowienia z powyższego podpunktu skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją zawodnika.